For more information about Arts and Culture at University of Groningen, please visit the webpage using the button above.

The award
MA

How long you will study
12 months

Domestic course fees
EUR 2060

How you will study
full-time

Course starts
February, September

International course fees
find out

All study options

About Arts and Culture at University of Groningen

Wil je meer weten over de geschiedenis en maatschappelijke context van kunst? Gaat je interesse uit naar architectuur, stedenbouw of cultuurlandschappen? Dan is deze masteropleiding iets voor jou.

Binnen deze eenjarige masteropleiding kun je kiezen uit achttracks.
1. In de track Kunstgeschiedenisbestudeer je de geschiedenis en praktijk van oude en modernebeeldende kunst. Je leert kunstwerken analyseren en interpreteren.Daarnaast verdiep je je in de kunstkritiek en -theorie en leer jeover wetenschappelijk onderzoek op het gebied vankunstgeschiedenis.

2. De track ConservatorenopleidingKunstgeschiedenis biedt je de kans om niet alleen gedegeninzicht te krijgen in de museale wereld maar ook tijdelijk werkzaamte zijn in een belangrijk museum in Nederland ofBelgië. De Conservatorenopleiding is eeneenjarige mastertrack, met de mogelijkheid op een aansluitendestage van een half jaar.

3.Historyof Architecture and Town Planning (Engelstalig) richt zich opde historie en de maatschappelijke rol van architectuur enstedenbouw. Je besteedt veel aandacht aan de architectuur enstedenbouw van de negentiende en twintigste eeuw en hun sociale,culturele en economische context.

4. In de track Landschapsgeschiedenisbestudeer je de opbouw, ontstaanswijze en betekenis van hetNederlandse en Europese cultuurlandschap. De kennis die jeontwikkelt, leer je actief inzetten voor ruimtelijke ordening,erfgoedzorg en landschapsbeheer.

5. In the track Arts,Cognition and Criticism students gain an understanding ofculture as a complex individual and collective cognitive process.Through culture, humans continuously create, distribute, negotiate,criticise, and reconsider their experiences, values, ideas, andperspectives. The focus in this specialisation is on how the artsinnovate, and reflect upon, the cultural sphere.

6. Arts,Policy and Cultural Entrepreneurship defined its mission asdevising strategies for art in the public sphere. This programmecontributes to the reflection on how the organization of artsproduction, dissemination, and contextualization affects therealisation of artistic values in society.

7. The track Music,Theatre and Performance Studies offers a rich field of studywhich encompasses both emergent and historically establishedpractices in music and the performing arts. It highlights thosephenomena which most impact the organization, experience, andcreative potential of musical and theatre makers and audiences in the twentieth and twentyfirst centuries.

8. The track Filmand Contemporary Audiovisual Media focuses on the study of theaesthetic, senso-perceptual, cognitive and cultural effects offilm, television, and other forms of audiovisual media used in avariety of viewing and artistic practices.

After your studies

Job prospects

Als je Kunstgeschiedenis hebt gekozen, kun je overal werken waarkunst en visuele cultuur centraal staan. Met de track Kunsten,Cultuur en Media kun je functies bekleden in de organisatie van dekunstwereld. Als je Architectuur en Stedenbouwgeschiedenis hebtgedaan, kun je werk vinden in de ruimtelijke ordening en hetcultureel erfgoed. Na de track Landschapsgeschiedenis kun je jekennis inzetten in ruimtelijke ordeningsprocessen en natuur- enlandschapsbeheer.

Download brochureDownload brochureDownload brochure

Study options for this course

Notes about fees for this course

EU/EEA

€ 2060 per year

Non-EU/EEA

€ 11500 per year

Entry requirements

Admission requirements

Specific requirementsMore information
language test

Minimum language requirements of TOEFL iBT 90 (with a minimum of21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items).ERK level B2 (preferably C1). Students who gained a bachelor's degree certificate from an English-taught degree programme, will automatically meet the language requirements.

previous education

Bekijk de toelatingseisen bij de individuelemasterprogramma's.

What students think about University of Groningen

Ask a question

Ask University of Groningen for more information by completing this form

Desired Start Year

Your question will be sent directly to University of Groningen. Your question is subject to the StudyLink terms and conditions. On submitting this form you are consenting to us sharing the information you have supplied with University of Groningen inline with the StudyLink privacy policy.

Other courses at University of Groningen

There are 200 other courses listed from University of Groningen. A selection of these are displayed below:

Location of University of Groningen

University of Groningen main campus is shown on the map below:

Explore University of Groningen

Click the following videos and images to expand or play