For more information about Classics at University of Groningen, please visit the webpage using the button above.

The award
MA

How long you will study
12 months

Domestic course fees
EUR 2060

How you will study
full-time

Course starts
February, September

International course fees
EUR 11500

All study options

About Classics at University of Groningen

Are you interested in written and material sources from Antiquity? Do you want to know how to write a commentary on an ancient text? Then this track is just the thing for you.

For news and information about the department of Greek and Latin, visit the departmental website.

NB: If international students apply to this programme, the language of instruction will be English. ThisMaster's track is also offered on a part-time basis. 

In this one-year's Master track you learn how to tackle different aspects of Classical Antiquity in an academic way and how to write a commentary on a classical text. You may choose between a more linguistic or more cultural-historical approach. Besides literary sources, inscriptions, papyri and archaeological sources are also used to shed light on the world of Classical Antiquity. It is also possible to follow courses at another faculty, with in the Masterlanguage programme, or to include a work placement in the programme. You will finish your programme by writing a thesis.

Ben je altijd al gefascineerd door schriftelijke en materiële bronnen uit de Oudheid? Wil je jezelf verdiepen in hoe je een commentaar schrijft op een antieke tekst? Dan is deze mastertrack iets voor jou.

Voor nieuws en informatie over de afdeling Grieks enLatijn, zie onze afdelingswebsite.

In de eenjarige mastertrack Griekse en Latijnse Taal en Cultuurspecialiseer je je in de talen en cultuurgeschiedenis van deoudheid. Je verdiept je in het verleden, maar kijkt ook hoe deklassieke talen en cultuur doorwerken in onze eigen tijd.
Tijdens deze mastertrack leer je hoe je thema's uit de oudheidwetenschappelijk benadert. Hierbij kun je denken aan onderwerpenzoals de Trojaanse oorlog, de verhouding tussen Grieken, Romeinenen barbaren en de functie van literaire genres. Ook leer je hoe jeschriftelijke en materiële bronnen kritisch evalueert en hoeje een commentaar schrijft op een tekst uit de oudheid. Hetprogramma is breed opgezet. Je kunt zelf kiezen voor een meertalige of cultuurhistorische invulling. Het is ook mogelijk omenkele vakken van andere studies te volgen, zoals Filosofie,Archeologie en Rechten.
De track Griekse en Latijnse Taal en Cultuur kun je zowel involtijd als deeltijd volgen. Het deeltijdprogramma omvat dezelfdeonderdelen als het reguliere studieprogramma maar dan over meerjaren verdeeld.

After your studies

Job prospects

As a graduate, you may work in an academic library or inmuseums. You can also work in journalism, the cultural sector or inpublishing.

De breedheid van een Letterenopleiding, de grote taalvaardigheiden het kritisch en analytisch vermogen maken classici geschikt voorallerlei functies. Afgestudeerden komen terecht in het onderwijs ofin de wetenschap. Daarnaast kun je staflid worden van een(wetenschappelijke) bibliotheek of van een museum (afhankelijk vanje specialisatie). Verder komen afgestudeerden terecht in dejournalistiek, bij uitgeverijen, in het bedrijfsleven of in hetculturele werk.

Wanneer je doorstroomt naar de Educatieve Master Griekse enLatijnse taal en cultuur, zou je ook aan de slag kunnen in het(hoger) onderwijs. Op de website van studievereniging Boreas vindje onder 'na de studie' meerinformatie en testimonials van oud-GLTC'ers.

Job examples

  • Researcher
  • Librarian

Download brochureDownload brochureDownload brochure

Study options for this course

Notes about fees for this course

EU/EEA

€ 2060 per year

Non-EU/EEA

€ 11500 per year

Entry requirements

Bachelor-Master connections

Study programmeOrganizationTransition
ClassicsAll Research universitiesNo additional requirements

Admission requirements

Specific requirementsMore information
language test

Minimum language requirements of TOEFL iBT 90 (with a minimum of21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items).ERK level B2 (preferably C1).

What students think about University of Groningen

Ask a question

Ask University of Groningen for more information by completing this form

Desired Start Year

Your question will be sent directly to University of Groningen. Your question is subject to the StudyLink terms and conditions. On submitting this form you are consenting to us sharing the information you have supplied with University of Groningen inline with the StudyLink privacy policy.

Other courses at University of Groningen

There are 200 other courses listed from University of Groningen. A selection of these are displayed below:

Location of University of Groningen

University of Groningen main campus is shown on the map below:

Explore University of Groningen

Click the following videos and images to expand or play