For more information about Curatorial Studies at University of Groningen, please visit the webpage using the button above.

The award
MA

How long you will study
12 months

Domestic course fees
EUR 2060

How you will study
full-time

Course starts
February, September

International course fees
EUR 11500

All study options

About Curatorial Studies at University of Groningen

Are you interested in the profession of curator? And are you looking for a programme that offers the practical experience necessary to pursue a successful curatorial career? Then apply to our programme!

In addition to offering courses in curatorial practice and theory, Curatorial Studies in Art History provides excellentstudents with an internship in a museum in the Netherlands orabroad.  

Curatorial Studies in Art History is a one-year programme. Weoffer excellent students of the master's track in Art History anadditional semester-long internship. Our programme aims for anintegration of early modern and modern and contemporary art, whilealso offering more period-specific courses. Our faculty includesthe director of the Groninger Museum, Andreas Blühm, whoteaches a course on the theory and practice of making exhibitionsfor all curatorial students. The following institutions regularlyoffer internships to our students: Museum Boijmans Van Beuningen inRotterdam, Museum Catharijneconvent en het Centraal Museum inUtrecht, the Rijksmuseum in Amsterdam, Museum De Lakenhal inLeiden, the Groninger Museum, the Fries Museum in Leeuwarden, FransHals Museum | De Hallen in Haarlem, the Stedelijke Musea Brugge,and the Kunsthistorisches Museum in Vienna.

Please note: Curatorial Studies is a specialization within theMaster's track Art History. You apply for the Master track ArtHistory (Degree in Arts and Culture).

Ben je geïnteresseerd in het beroep van conservator? En wil je concrete ervaring opdoen in dit vakgebied? Kies dan voor de Conservatorenopleiding.

Deze specialisatie biedt je de kans om niet alleen gedegeninzicht te krijgen in de museale wereld maar ook tijdelijk werkzaamte zijn in een belangrijk museum in Nederland of België.

De Conservatorenopleiding is een eenjarig programma, met demogelijkheid op een aansluitende stage van een half jaar. Tijdenshet masterjaar kun je een studiepad oude kunst of moderne enhedendaagse kunst volgen en leer je van alles over de achtergrondenvan musea en de werkzaamheden van conservatoren. Daarnaast krijg jede kans om na het masterjaar een betaalde stage van zes maanden tevolgen bij een van de musea die participeren in deConservatorenopleiding: Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam,Museum Catharijneconvent en het Centraal Museum in Utrecht, hetRijksmuseum in Amsterdam, Museum De Lakenhal in Leiden, hetGroninger Museum, het Fries Museum in Leeuwarden en de MuseaBrugge.

Let op: de Conservatorenopleiding Kunstgeschiedenis is eenspecialisatie binnen de mastertrack Kunstgeschiedenis, MA Kunst- enCultuurwetenschappen. Je meldt je dus aan voor de mastertrackKunstgeschiedenis.

After your studies

Job prospects

Our individualized attention to students, rigorous courses, andinternship provide exceptional preparation for a museum career, notonly as a curator but also as a museum educator. Our programme alsocaters to the profession of the independent curator.

Dankzij de praktijkervaring die je tijdens je stage opdoet enhet gedurende deze periode opgebouwde netwerk kun je je positie opde arbeidsmarkt versterken. Je bent hierdoor meer gekwalificeerddan met een gewone master Kunstgeschiedenis voor een functie alsconservator in opleiding of assistent- conservator, of bijvoorbeeldals educatief medewerker.

Uiteraard zijn er buiten de musea ook andere instellingen vankunst en cultuur waarvoor de ervaring die je reeds hebt opgedaaneen voordeel kan zijn.

Job examples

  • Conservator in een museum, medewerker educatie of marketing in een museum
  • Medewerker bij een andersoortige instelling van kunst en cultuur
  • Museum curator
  • Museum educator
  • Independant curator
  • Marketing and communication in the cultural industry
Download brochure

Study options for this course

Notes about fees for this course

EU/EEA

€ 2060 per year

non-EU/EEA

€ 11500 per year

Entry requirements

Bachelor-Master connections

Study programmeOrganizationTransition
Art HistoryUniversity of GroningenNo additional requirements

Admission requirements

Specific requirementsMore information
language test

Minimum language requirements of TOEFL iBT 90 (with a minimum of21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items).ERK level B2 (preferably C1).

other admission requirements

Selection for the Curatorial Programme takes place at the end of the first semester among students of the master's track in ArtHistory. For more information contact Joost Keizer (joost.keizer@rug.nl)

Admission requirements

Specific requirementsMore information
previous education

Bachelordiploma Kunstgeschiedenis.

Studenten met een WO- of HBO-bachelordiploma in een verwanterichting kunnen misschien worden toegelaten. Dit moet beoordeeldworden door de toelatingscommissie Kunstgeschiedenis. Neem voormeer informatie contact op met de studieadviseur mw. F. Nijp, f.w.nijp@rug.nl

other admission requirements

Studenten die deze specialisatie willen volgen, moeten zichinschrijven voor de MA Kunst- en Cultuurwetenschappen, envervolgens de richting 'Kunstgeschiedenis' kiezen. Vanuit deopleiding wordt in augustus geïnventariseerd wie deConservatorenopleiding gaat volgen. Studenten kunnen daarnaast eenmail sturen aan dr. J. Keizer: joost.keizer@rug.nl, om telaten weten dat zij de specialisatie willen volgen.

What students think about University of Groningen

Ask a question

Ask University of Groningen for more information by completing this form

Desired Start Year

Your question will be sent directly to University of Groningen. Your question is subject to the StudyLink terms and conditions. On submitting this form you are consenting to us sharing the information you have supplied with University of Groningen inline with the StudyLink privacy policy.

Other courses at University of Groningen

There are 200 other courses listed from University of Groningen. A selection of these are displayed below:

Location of University of Groningen

University of Groningen main campus is shown on the map below:

Explore University of Groningen

Click the following videos and images to expand or play