For more information about Classics and Ancient Civilizations at University of Groningen, please visit the webpage using the button above.

The award
MA

How long you will study
12 months

Domestic course fees
EUR 2060

How you will study
full-time

Course starts
February, September

International course fees
EUR 11500

All study options

About Classics and Ancient Civilizations at University of Groningen

What are the classical roots of modern ideas about politics How do you write a commentary on a text from antiquity? Find out by following one of the tracks of this Master's degree programme.

The Master's degree programme in Classics and AncientCivilizations consists of two tracks: 

In the Classical Studies degree programme, we take an academic approach to various themes from Antiquity. You will learn how to critically assess written and material sources. You can opt for a more language-oriented or a less language-oriented curriculum. In the Ancient History specialization we take a historical approach to the period from Hellenism to Late Antiquity. In addition to literary sources, you will use inscriptions, papyri and archaeological sources to cast a different light on the ancient world. Both tracks are concluded with a thesis, following which you will be awarded a Master of Arts degree in Classics and AncientCivilizations. This Master's degree programme is also available as a part-time variant.

Wat zijn de antieke wortels van moderne ideeën over leiderschap? Hoe schrijf je een commentaar op een tekst uit de oudheid? Leer het in de tracks van deze masteropleiding.

De masteropleiding Oudheidstudies bestaat uit twee tracks:
* Griekse enLatijnse Taal en Cultuur
* OudeGeschiedenis
In de track Griekse en Latijnse Taal en Cultuur benader je allerleithema's uit de oudheid op een wetenschappelijke manier. Je leerthoe je schriftelijk en materiële bronnen kritisch kuntevalueren. Je kunt kiezen voor een meer of minder talige invullingvan het programma.
In de track Oude Geschiedenis benader je de periode van hethellenisme tot de late oudheid vanuit een historisch perspectief.Naast literaire bronnen gebruik je ook inscripties, papyri enarcheologische bronnen om een ander licht te werpen op de wereldvan de oudheid.
Beide programma's sluit je af met een scriptie en ontvangt dan hetMaster of Arts-diploma Oudheidstudies. Je kunt deze master ook indeeltijd volgen.

After your studies

Job prospects

As a graduate in Classics, you will possess a broad knowledge ofAntiquity, a good level of language proficiency, and critical thinking skills. You will be eligible for positions in academiclibraries and museums, in journalism, and in the corporate sector.Classics graduates also find work with publishers and cultural andgovernmental institutions. Or you could find work as a teacher,translator or researcher.

De breedheid van een Letterenopleiding, de grote taalvaardigheiden het kritisch en analytisch vermogen maken classici geschikt voorallerlei functies. Afgestudeerden komen terecht in het onderwijs ofin de wetenschap. Daarnaast kun je staflid worden van een(wetenschappelijke) bibliotheek of van een museum (afhankelijk vanje specialisatie). Verder komen afgestudeerden terecht in dejournalistiek, bij uitgeverijen, in het bedrijfsleven of in hetculturele werk.

Op de website van studievereniging Boreas vind je onder 'na de studie' meer informatie entestimonials van oud-GLTC'ers.

Download brochureDownload brochure

Study options for this course

Entry requirements

Admission requirements

Specific requirementsMore information
language test

Minimum language requirements of TOEFL iBT 90 (with a minimum of21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items).ERK level B2 (preferably C1).

What students think about University of Groningen

Ask a question

Ask University of Groningen for more information by completing this form

Desired Start Year

Your question will be sent directly to University of Groningen. Your question is subject to the StudyLink terms and conditions. On submitting this form you are consenting to us sharing the information you have supplied with University of Groningen inline with the StudyLink privacy policy.

Other courses at University of Groningen

There are 200 other courses listed from University of Groningen. A selection of these are displayed below:

Location of University of Groningen

University of Groningen main campus is shown on the map below:

Explore University of Groningen

Click the following videos and images to expand or play