For more information about Communication and Information Science at University of Groningen, please visit the webpage using the button above.

The award
MA

How long you will study
12 months

Domestic course fees
EUR 2060

How you will study
full-time

Course starts
February, September

International course fees
EUR 11500

All study options

About Communication and Information Science at University of Groningen

Are you interested in information and communication processes? Then you should choose one of the tracks of this Master's degree programme.

In the Master's degree programme in Communication andInformation Science, you can choose between different tracks thatfocus on communication:
* CommunicationStudies
In this track, the focus is on the form, function and effects oflanguage and language use in communicative situations. In addition,discourse-analysis in the field of organisational, media, computer,persuasive and health communication will be discussed.
* ComputerCommunication
The track Computer Communication focuses on the interaction betweenman and computer. In addition, the interaction between peoplethemselves will be discussed, as well as the communication betweenpeople and organizations that goes via the computer.
* Communicationand Education
In this track you study the theory and practice of the development,education and training of language and communication skills ofchildren, adolescents and adults. You will also learn about theresearch into, design of and professional skills for education andtraining.
* InformationScience
This track is completely in English and focuses on the theory and the research of language, text and digital communication. Issuesare eg. natural language processing, semantic web and digitalcommunication.

* DigitalHumanities
The brand new master's track in Digital Humanities (start Sept2016) equips you to look at culture, language and history throughthe lens of digital methods. It offers a systematic way toincorporate information technology in humanities research.

Op zoek naar meer kennis over communicatie en informatie? Kies dan een van de tracks binnen deze masteropleiding: Communicatiekunde, Computercommunicatie, Communicatie en Educatie, Digital Humanities of Informatiekunde.

 • Communicatiekunde
  Bij Communicatiekunde ligt de focus op de vorm, functie eneffecten van taal en taalgebruik in communicatieve situaties. Ookis er aandacht voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek op hetgebied van organisationele, media-, computer-, persuasieve engezondheidscommunicatie.
 • Computercommunicatie
  De track Computercommunicatie focust op de interactie tussen mensen computer. Daarnaast besteed je aandacht aan de interactie tussenmensen onderling en tussen mensen en organisaties die via decomputer communiceren.
 • Communicatieen Educatie
  In deze mastertrack bestudeer je de theorie en praktijk van deontwikkeling, het onderwijs en de training van taal- encommunicatieve vaardigheden. Je richt je daarbij op kinderen,jongeren en volwassenen. Daarnaast is er aandacht voor onderzoeknaar onderwijs en training.
 • InformationScience
  Deze track wordt volledig aangeboden in het Engels en richtzich op het gebruik van computers in communicatieonderzoek enautomatische tekstanalyse. Er wordt onder meer aandacht besteedaan natuurlijke-taalverwerking, het semantische web endigitale communicatie.
 • DigitalHumanities
  De nieuwe Engelstalige mastertrack Digital Humanities (startseptember 2016) leert je op een systematische manier cultuur, taalen geschiedenis te bestuderen met behulp van digitaleonderzoeksmethodes.

After your studies

Job prospects

The Master's degree programme in Communication and InformationScience prepares you for positions in research, education, trainingand consultancy.

De master Communicatie- en Informatiewetenschappen bereidt jevoor op functies die betrekking hebben op verschillende vormen vancommunicatie. Je kunt het onderzoek in of als voorlichter aan deslag. Ook ben je in staat (media-) trainingen en advies aan(bijvoorbeeld) organisaties te geven op het gebied vancommunicatie. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om alswebsitebouwer aan de de slag te gaan.

Job examples

 • Communications Advisor
 • Communications Officer
 • Communications Manager
 • Editor
 • PR Officer
 • Media Advisor
 • Web Coordinator
 • Journalist
 • Marketing Manager
Download brochure

Study options for this course

Entry requirements

Admission requirements

Bekijk de toelatingseisen bij de specialisatie van je keuze.

What students think about University of Groningen

Ask a question

Ask University of Groningen for more information by completing this form

Desired Start Year

Your question will be sent directly to University of Groningen. Your question is subject to the StudyLink terms and conditions. On submitting this form you are consenting to us sharing the information you have supplied with University of Groningen inline with the StudyLink privacy policy.

Other courses at University of Groningen

There are 200 other courses listed from University of Groningen. A selection of these are displayed below:

Location of University of Groningen

University of Groningen main campus is shown on the map below:

Explore University of Groningen

Click the following videos and images to expand or play