For more information about Middle Eastern Studies at University of Groningen, please visit the webpage using the button above.

The award
MA

How long you will study
12 months

Domestic course fees
EUR 2060

How you will study
full-time

Course starts
February, September

International course fees
EUR 11500

All study options

About Middle Eastern Studies at University of Groningen

Islamic State, the refugees from Syria, Israel and Palestine, the Middle East is daily news. Are you interested and do you want to know more about this fascinating region?

Choose the Master Middle East Studies inGroningen! Read more aboutthe departmentof Middle Eastern Studies.

Middle Eastern Studies in Groningen emphasizes currentdevelopments in the Middle East. You will study four core themes:history, politics, culture and religion. There are threespecializations in the first semester: Conflict, InternationalOrganizations, and Research Seminar. The second semester is forinternship in the Middle East or for a tutorial. You conclude yourstudies with writing a Master's thesis.
What do we offer you? Prevailing views about recent conflicts in the Middle East with focus on Jihadism and the war in Syria.Understanding the role of the United Nations and the Arab League in the Middle East. Cultural approaches to the Middle East in film andliterature.
Our students are working in ministries and embassies, inbusinesses and NGOs, in the media and refugee organizations.

Islamitische Staat, vluchtelingen, Israël en Palestina: het Midden-Oosten is dagelijks in het nieuws. Volg je dat met veel interesse en wil jij alles weten over deze fascinerende regio?

Kies dan voor de Master Midden-Oostenstudies inGroningen. Lees hier meer over de afdelingMidden-Oosten Studies

Midden-Oostenstudies in Groningen legt nadruk op actueleontwikkelingen. Je bestudeert vier kernthema's: geschiedenis,politiek, cultuur en religie. In het eerste semester volgje drie kernvakken:Conflicten, Internationale Organisaties enOnderzoeksseminar. In het tweede semester kan je op stage in hetMidden-Oosten of volg je een tutorial. Ter afsluiting van de Masterschrijf je een Masterscriptie.

Wat bieden wij jou? Overzicht van de heersende opvattingen overrecente conflicten in het Midden-Oosten met focus op de oorlog inSyrië en het jihadisme. Inzicht in de rolvan wereldorganisaties zoals de Verenigde Naties en deArabische Liga in het Midden-Oosten. Culturele benadering van hetMidden-Oosten in film en literatuur.

Onze studenten zijn werkzaam op ministeries en inambassades, in bedrijfsleven en bij NGO's, in demedia en in vluchtelingenorganisaties.  

     

After your studies

Job prospects

Experts in the field of Middle Eastern Studies work for thegovernment or for companies at home or abroad. There are jobopportunities in teaching or in research, in Middle Easternjournalism and media, diplomatic services or in social andcommunity-related work. Other possibilities for a career could bein travel world and tourism, or in libraries and museums.

Midden-Oosten deskundigheid is nodig op vele terreinen. Eenloopbaan is mogelijk in de media, op ambassades en bij ministeries.Media en schrijvende pers bieden vaak banen op dit gebied.Bedrijven die in het Midden-Oosten actief zijn biedenaantrekkelijke posities. Momenteel zijn Midden-Oostendeskundigenzeer gevraagd bij de begeleiding van migranten. Wil je verder inhet wetenschappelijk onderzoek, dan kun je aan de slag bijuniversiteiten of instituten.

Job examples

  • Middle East expertise in the media
  • Academic researcher
  • Middle East correspondent and journalist
  • Diplomatic services and political functions
  • Tourist operator
Download brochureDownload brochure

Study options for this course

Entry requirements

Bachelor-Master connections

Study programmeOrganizationTransition
Middle Eastern StudiesAll Research universitiesNo additional requirements
HistoryAll Research universitiesNo additional requirements
International Relations and International OrganizationAll Research universitiesNo additional requirements
All Research universitiesVia a pre-master

Admission requirements

Specific requirementsMore information
language test

Minimum language requirements of TOEFL iBT 90 (with a minimum of21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items).ERK level B2 (preferably C1).

Admission requirements

Specific requirementsMore information
language test

Minimum language requirements of TOEFL iBT 90 (with a minimum of21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items).ERK level B2 (preferably C1). Students who gained a bachelor's degree certificate from an English-taught degree programme, will automatically meet the language requirements.

other admission requirements

Studenten met een WO-Bachelordiploma in een voor deMasteropleiding relevante richting (b.v. Godsdienstwetenschappen,Politicologie, Sociologie, Antropologie, Rechtsgeleerdheid,Wijsbegeerte, Culturele Studies, Mediastudies) kunnen wordentoegelaten na uitdrukkelijke goedkeuring door deToelatingscommissie van de opleiding. De Toelatingscommissie zalbeoordelen of het programma en het niveau van de behaalde BAopleiding volstaan om te kunnen deelnemen aan de MasterMidden-Oosten Studies.

What students think about University of Groningen

Ask a question

Ask University of Groningen for more information by completing this form

Desired Start Year

Your question will be sent directly to University of Groningen. Your question is subject to the StudyLink terms and conditions. On submitting this form you are consenting to us sharing the information you have supplied with University of Groningen inline with the StudyLink privacy policy.

Other courses at University of Groningen

There are 200 other courses listed from University of Groningen. A selection of these are displayed below:

Location of University of Groningen

University of Groningen main campus is shown on the map below:

Explore University of Groningen

Click the following videos and images to expand or play