Mathematics and Science Education and Communication (MSc)

University of Groningen

For more information about Mathematics and Science Education and Communication at University of Groningen, please visit the webpage using the button above.

The award
MSc

How long you will study
24 months

Domestic course fees
EUR 2060

How you will study
full-time, part-time

Course starts
September

International course fees
find out

All study options

About Mathematics and Science Education and Communication at University of Groningen

Hoe leg je een ingewikkelde kwestie over erfelijkheid uit aan de lezers van je krant? Wat heeft die leerling nodig om toch zijn algebrasommen te snappen? Hoe vertel je aansprekend over waterbeheer?

Deze master bereidt je voor op een loopbaan in de communicatieover natuurwetenschappen of het onderwijs in debètavakken.

Binnen de master zijn twee verschillende specialisaties:educatie of communicatie. Beiden hebben enkele vakken alsgezamenlijke basis (bijvoorbeeld Vaardigheden of Ontwerpen), maarverder zijn de verplichte vakken per specialisatieverschillend.
De kennis die je hebt verworven in je bèta-georiënteerdebacheloropleiding is voor een breed publiek relevant. Met demasteropleiding Educatie en communicatie in de wiskunde ennatuurwetenschappen verdiep en verbreed je je bètakennisén leer je hoe je die kennis kunt overbrengen.
In de vakken die je in de opleiding volgt, maak je kennis metallerlei aspecten van wetenschapscommunicatie en -educatie. Daarbijkun je denken aan het ontwerpen van educatief materiaal, de rol vanallerlei soorten media binnen wetenschapscommunicatie en onderzoekop het gebied van bètacommunicatie en -educatie.
Kenmerkend voor de masteropleiding zijn interactieve colleges enpraktische, realistische opdrachten. Tijdens gastcolleges kom je incontact met professionals uit je toekomstige werkveld.

Studiegids

After your studies

Job prospects

Met de specialisatie communicatie heb je veelberoepsmogelijkheden. Alumni werken onder andere als voorlichterbij NWO en ASTRON, redacteur of journalist bij het TechnischWeekblad Zo Zit Dat! en Hoe?Zo! Radio, bij het Museon en hetNatuurmuseum Nijmegen, als freelance wetenschapscommunicator ofzijn het wetenschappelijk onderzoek ingegaan. Door je bredeopleiding ben je ook interessant voor beleidsfuncties of werk in dekennistransfer.

Met de specialisatie educatie word je opgeleid tot eerstegraadsdocent in je vakgebied zoals biologie, informatica, natuurkunde,scheikunde of wiskunde. Maar ook een baan in onderwijsontwikkelingof onderzoek van onderwijs is mogelijk.

Job examples

  • Spokesperson at a museum or an institute
  • Science journalist for a newspaper or broadcasting company
  • Teacher in upper-level secondary education
Download brochure

Study options for this course

Entry requirements

Bachelor-Master connections

Study programmeOrganizationTransition
BiologyAll Research universitiesNo additional requirements
Life Science and TechnologyAll Research universitiesNo additional requirements
InformaticaAll Research universitiesNo additional requirements
Technische WiskundeAll Research universitiesNo additional requirements
Technische NatuurkundeAll Research universitiesNo additional requirements
Artificial IntelligenceAll Research universitiesNo additional requirements
AstronomyAll Research universitiesNo additional requirements
Scheikundige TechnologieAll Research universitiesNo additional requirements
ChemistryAll Research universitiesNo additional requirements
MathematicsAll Research universitiesNo additional requirements
PhysicsAll Research universitiesNo additional requirements
FarmacieAll Research universitiesNo additional requirements

Admission requirements

Specific requirementsMore information
knowledge minimum

BEFORE YOU APPLY

Make sure to visit 'MSc Application Procedure' at: http://www.rug.nl/(...)amme/admissions/msc/for all the necessary information about the procedure and admission requirements.

language test

MAKE SURE TO VISIT http://www.rug.nl/(...)anguage-requirementsfor all the necessary information about required language tests.

PLEASE NOTE: our language requirements differ from the rest of the faculty! All students for whom English is not their nativelanguage must satisfy the following requirements (this also appliesto Dutch students who wish to take the English version of theprogramme):

  • Speaking, writing: IELTS 7.0 (TOEFL subscores 25 (speaking) and27 (writing); equivalent to CEFR C1, Cambrigde EnglishCAP>180)
  • Reading, listening: IELTS 6.5 (TOEFL subscores 25 (reading,listening); equivalent to CEFR B2/C1 (prefarably C1), CambrigdeEnglish CAE>160)
previous education

Bachelor's degree programme in mathematics, computing science,physics, astronomy, chemistry, biology, pharmacy, engineering, orrelated disciplines. This is merely an indication of requiredbackground knowledge. The admissions board determines whether the specific contents of this/these course(s) meet the admission requirements of the master programme for which you applied.

Admission requirements

Specific requirementsMore information
knowledge minimum

Voor het volgen van de lerarenopleidingsvariant (Track Educatie)kunnen aanvullende eisen worden gesteld, te bepalen door detoelatingscommissie.

previous education

Universitair bachelordiploma in wiskunde, informatica,kunstmatige intelligentie, natuurkunde, sterrenkunde, scheikunde,biologie, farmacie, technische opleidingen, of gerelateerdedisciplines.

De masteropleiding Educatie en Communicatie in deBètawetenschappen is toegankelijk voor iedereen die eenbachelordiploma van een bèta-opleiding heeft behaald aan eenuniversiteit in Nederland. Omdat er een grote diversiteit is aanzulke opleidingen zal de toelatingscommissie altijd beslissen overtoelating.

In sommige gevallen kan het zijn dat je voor de educatierichtingnog extra vakken moet doen om te beschikken over voldoende (brede)kennis. Daarom is altijd een toelatingsverzoek nodig voor deeducatierichting; de toelatingscommissie beslist over welkeaanvullende vakken vereist zijn.

other admission requirements

In principe ben je NIET toelaatbaar met:

  • Een hbo-bachelor
  • 2de-graads lerarenopleiding in combinatie met eenhbo-bachelor

Het schakeltraject naar de EC-master is dan te groot. Een1e-graads bevoegdheid (bijv. in de wiskunde) kun je dan alleen nogbehalen via een hbo-master lerarenopleiding. Slechts enkelehbo-opleidingen geven wel toelating na een schakelprogramma:

  • Werktuigbouwkunde
  • Biomedisch Laboratorium Onderzoek
  • Chemie

Staat jouw opleiding niet in dit rijtje, maar denk je dat jetoch een hbo-bachelordiploma hebt dat zeerbètawetenschappelijk is, neem dan contact op met destudieadviseur. Heb je al een universitair masterdiploma in eenbèta-richting? Dan is er een verkort programma mogelijk via deLVHO: http://www.rug.nl/(...)ngalsmasternamaster/

Registration procedure

Kies je voor de specialisatie educatie dan moet je ook eenvoldoende brede vooropleiding hebben in het vak waar je leraar inwilt worden. Dit wordt in samenspraak met de opleidingen van deFaculteit vastgesteld. Het is mogelijk dat de toelatingscommissieeist dat je aanvullende bachelorvakken eerst haalt zodat jevooropleiding breed genoeg is en jij toelaatbaar bent.

Language requirements

ExamMinimum score
CAE (Cambridge English: Advanced)C1
IELTS overall band7
IELTS listening6.5
IELTS reading6.5
IELTS writing7
IELTS speaking7

What students think about University of Groningen

Ask a question

Ask University of Groningen for more information by completing this form

Desired Start Year

Your question will be sent directly to University of Groningen. Your question is subject to the StudyLink terms and conditions. On submitting this form you are consenting to us sharing the information you have supplied with University of Groningen inline with the StudyLink privacy policy.

Other courses at University of Groningen

There are 200 other courses listed from University of Groningen. A selection of these are displayed below:

Location of University of Groningen

University of Groningen main campus is shown on the map below:

Explore University of Groningen

Click the following videos and images to expand or play