For more information about Art History at University of Groningen, please visit the webpage using the button above.

The award
MA

How long you will study
12 months

Domestic course fees
EUR 2060

How you will study
full-time

Course starts
February, September

International course fees
EUR 11500

All study options

About Art History at University of Groningen

Do you want to be well prepared for a career in the world of the Visual Arts? The Master Program in Art History offers all the knowledge and expertise that you need.

The one-year Master Program in Art History offers courses inWestern art from the late Middle Ages to the present. The programis committed to historical as well as theoretical depth. Studentsare also trained with an eye to their post-graduate careerprospects. We offer internships in major museums throughout theNetherlands and abroad, as well as an excursion to a major Europeanmetropolis.

Wil je je goed voorbereiden op een carrière in de wereld van de beeldende kunst? Onze opleiding biedt je bij uitstek de kennis en expertise die daarvoor nodig zijn.

De eenjarige mastertrack Kunstgeschiedenis is een van de vijftracks binnen de masteropleiding Kunst- enCultuurwetenschappen.
In dit programma bestudeer je de geschiedenis en hetmaatschappelijk functioneren van oude, moderne en hedendaagsekunst. Je analyseert en interpreteert kunstwerken en jebestudeert ze binnen hun bredere, veelal museale context.Verder leer je tijdens de stage om je opgedanekennis toe te passen in andere instellingen dan uitsluitendmusea. Denk bijvoorbeeld aan de kunsthandel en -uitleen,kunstveilingen en in de media. Minstens zo belangrijk is dat je jeverdiept in de theorie en historiografie van het vaken leert daar kritisch op te reflecteren.
De mastertrack in Groningen kent twee zwaartepunten. Enerzijds ligtde focus op de Italiaanse en Nederlandse beeldende kunst uit deperiode 1400-1700. Anderzijds kun je je specialiseren ophet terrein van de twintigste-eeuwse en hedendaagse kunst enkunstkritiek. Materialen en toegepaste technieken zijn eenterugkerend thema. Tijdens het programma kun je deelnemen aaneen excursie naar het buitenland, naar Rome of Berlijn.

After your studies

Job prospects

Our Department's graduates pursue a wide variety of jobs andprofessions, ranging from cultural policy makers, academics, museumstaff, and the art market.

Beeldende kunst in zijn algemeenheid is van grote betekenis inonze huidige samenleving. Dagelijks worden musea overstroomd meteen miljoenenpubliek. Afhankelijk van je specialisatie ennatuurlijk je eigen interesses zijn er veel mogelijkheden.Afgestudeerden op het terrein van de Oude of de Moderne enhedendaagse kunst werken dan ook in uiteenlopende beroepen.

Na een afgeronde studie Kunstgeschiedenis kun je jekunsthistoricus noemen. Je hebt met je titel een veelzijdigeopleiding achter de rug, met veel kennis van kunstwerken,kunstenaars, hun opdrachtgevers, het werkveld, de praktijk en hetpubliek. De functies en werkzaamheden lopen sterk uiteen.Afgestudeerden werken vanouds in musea, ze verzorgen de collecties,maken tentoonstellingen, stellen educatieve programma's samen. Ofze werken in de media, voor kunstprogramma's, schrijvenkunstkritieken of ze werken bij een uitgeverij. Ook gemeentelijke,provinciale of rijksdiensten zijn kunsthistorici werkzaam, inbeleidsfuncties of uitvoerend, bijvoorbeeld in erfgoedbeheer. Juistin de laatste jaren is er enorm veel aandacht gekomen voor hetcultuurhistorisch erfgoed en de maatschappelijke betekenis daarvan(cultuurtoerisme). Daar zijn mensen nodig die kunst in al haaraspecten op een aansprekende manier naar voren kunnen brengen.

Job examples

 • Galeriehouder
 • Kunstconsultant
 • Beleidsmedewerker Cultuur bij (lokale) overheid
 • Conservator
 • Medewerker educatie museum
 • Medewerker PR museum
 • Tentoonstellingsmaker
 • Medewerker veilinghuis
 • Journalist
 • Inkoper bedrijvencollecties
 • Redacteur
 • Docent
 • Cultuurhistorisch toerisme
 • Restaurator
 • Monumentenzorg
 • Wetenschappelijk medewerker
Download brochureDownload brochure

Study options for this course

Notes about fees for this course

EU/EEA

€ 2060 per year

Non-EU/EEA

€ 11500 per year

Entry requirements

Bachelor-Master connections

Study programmeOrganizationTransition
Art HistoryUniversity of GroningenNo additional requirements
Art HistoryAll Research universitiesNo additional requirements

Admission requirements

Specific requirementsMore information
language test

Minimum language requirements of TOEFL iBT 90 (with a minimum of21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items).ERK level B2 (preferably C1). Students who acquired a bachelor's degree certificate from an English-taught degree programme will automatically meet the language requirements.

Admission requirements

Specific requirementsMore information
language test

Minimum language requirements of TOEFL iBT 90 (with a minimum of21 on all items), or IELTS 6.5 (with a minimum of 6 on all items).ERK level B2 (preferably C1). Students who gained a bachelor's degree certificate from an English-taught degree programme, will automatically meet the language requirements.

previous education

Bachelordiploma Kunstgeschiedenis.

Studenten met een WO- of HBO-bachelordiploma in een verwanterichting (bijv. BA Kunsten, Cultuur en Media of HBO-kunstopleidingof breed minorpakket Kunstgeschiedenis) kunnen worden toegelaten.Zij dienen daartoe contact op te nemen met de toelatingscommissieKunstgeschiedenis.

What students think about University of Groningen

Ask a question

Ask University of Groningen for more information by completing this form

Desired Start Year

Your question will be sent directly to University of Groningen. Your question is subject to the StudyLink terms and conditions. On submitting this form you are consenting to us sharing the information you have supplied with University of Groningen inline with the StudyLink privacy policy.

Other courses at University of Groningen

There are 200 other courses listed from University of Groningen. A selection of these are displayed below:

Location of University of Groningen

University of Groningen main campus is shown on the map below:

Explore University of Groningen

Click the following videos and images to expand or play